Moment van rust, stilte, ruimte
en verbinding in jezelf

Sta eens stil waar je eigen grens ligt en gun jezelf
een moment van rust en overgave.

Reserveren

F